Speakers

Tomasz Szczygieł

Tomasz Szczygieł

Auditor Information Security Officer, Data Protection Expert, Auditor

Ekspert w dziedzinie projektowania i wdrażania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Ponad 20 lat doświadczenia w pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzeniu biznesu. Zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji (ISO 27001, TISAX), ochroną danych osobowych, ciągłością działania (ISO 22301), bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001), ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska (ISO 14001), zapewnieniem jakości (ISO 9001). W chwili obecnej łączy wiedzę i praktykę z tych obszarów podczas audytowania systemów zarządzania obejmujących powyższe obszary – pomaga tworzyć systemy wzmacniające odporność organizacji na pojawiające się zakłócenia.