Władysław Teofil Bartoszewski

dr Władysław T. Bartoszewski jest posłem na Sejm R.P. od 2019 roku kiedy uzyskał mandat z listy PSL Koalicji Polskiej w Warszawie.  Jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Służb Specjalnych, wiceprzewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej oraz członkiem Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. W.T. Bartoszewski, po uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie w Cambridge był samodzielnym pracownikiem naukowym na Uniwersytetach w Oksfordzie i Warwick. Pełnił funkcje prezesa i członka zarządu w Polsce w międzynarodowych instytucjach finansowych (JP Morgan, ING Barings, Credit Suisse). Był również wiceprezesem i członkiem zarządu spółki Exatel S.A. (2014-2016).