Maciej Mackiewicz

Maciej jest adwokatem specjalizującym się w połączeniu prawa karnego gospodarczego oraz nowych technologii. Jego doświadczenie obejmuje szereg projektów z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, kompleksowych audytów i wdrożeń w obszarze ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Maciej współpracował z kancelarią o profilu gospodarczym, pracował w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce w obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego i regulacyjnego. Jest pomysłodawcą i koordynatorem Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego „Tel Sec” – konferencji organizowanej wspólnie przez zespoły ds. bezpieczeństwa największych operatorów telekomunikacyjnych oraz założycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud, stanowiącego platformę współpracy osób i jednostek zajmujących się bezpieczeństwem biznesu. Doradza Klientom w zakresie prawa karnego gospodarczego jako obrońca i reprezentuje Spółki w postępowaniach karnych, w tym Spółki pokrzywdzonego cyberprzestępstwem. Doświadczenia Macieja koncentrują się również na wdrażaniu systemów bezpieczeństwa w Spółkach, których efektem jest przygotowanie organizacji do certyfikacji ISO, w obszarze bezpieczeństwa informacji, danych i najnowocześniejszych technologii z tym rozwiązań chmurowych.