Dr hab. inż. Michał Karpowicz

Dr hab. inż. Michał Karpowicz, Profesor Instytutu, w NASK od 2006 roku. Prowadzi badania w obszarze teorii sterowania, algebry liniowej i sztucznej inteligencji; współtwórca technologii analizy danych w systemach FLDX i ARAKIS. Pełnił funkcje Kierownika Pionu Systemów Cyberbezpieczeństwa NASK-PIB oraz Członka Rady Naukowej NASK-PIB. Związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.