Dariusz Binkowski

Manager IT z 20 letnim doświadczeniem. Pracownik administracji rządowej związany z obszarem zarządzania strukturami IT, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz bezpieczeństwem informacji. Inżynier systemowy, administrator technologii Microsoft, posiada m.in. tytuł Enterprise Administrator. Aktualnie Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska realizującego zadania organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w sektorze energii w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach pełnionej funkcji realizuje zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. wsparcia oraz nadzoru inspekcyjnego i analitycznego nad operatorami usług kluczowych sektora energii. Zaangażowany również w działania zespołów kryzysowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także współprzewodniczy pracom. Zespołu ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19. Prywatnie, miłośnik lotnictwa.