Artur Dąbkowski

Naczelnik wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związany od lat z promocją gospodarczą i działalnością na rzecz wsparcia
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Pracownik i kierownik placówek zagranicznych byłego Ministerstwa Gospodarki (BRH, WEH, WPHI) działających w Indonezji, Malezji, Brunei Darussalam, Timorze Wschodnim i na Filipinach. Współzałożyciel Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu. Uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Izby Gospodarczej UE-Malezja w Kuala Lumpur oraz Komitetu Doradczego Europejskiej Izby Gospodarczej w Manili. Przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych Rady UE ds. Surowców, a także w Międzynarodowych Grupach Studyjnych ds. Metali Nieżelaznych (miedź, ołów, cynk), orientalista. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuki Wojennej w zakresie tematyki promocji gospodarczej, biznesu międzykulturowego i ekspansji na rynki pozaeuropejskie. Autor publikacji dotyczących rynków azjatyckich, w tym publikacji turystycznych. Absolwent studiów Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Obronił pracę dyplomową na temat internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w Azji.