O Forum

CYBERSEC, od momentu powstania w 2015 roku, przekształcił się w globalną platformę wspierającą wielostronne, międzysektorowe dyskusje na temat pilnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem. Zaangażowanie konferencji w budowanie partnerstw na rzecz odporności cybernetycznej odzwierciedla wizję sojuszu narodów i interesariuszy współpracujących w celu przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom cybernetycznym, kształtując bezpieczniejszy świat cyfrowy.

Motyw przewodni Forum

Beyond Defence – Towards Proactive Cybersecurity 

Radzenie sobie z dzisiejszymi wyzwaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa wymaga kompleksowego, wielopoziomowego podejścia, sięgającego dalej niż tradycyjnie pojmowana cyberobrona. Temat tegorocznego Forum CYBERSEC, Beyond defence – towards proactive cybersecurity podkreśla zmianę. Nasza tegoroczna myśl przewodnia wykracza poza aspekty polityczne, obejmując rosnącą potrzebę strategicznego myślenia, dzielenia się wiedzą i zastosowania asertywnych taktyk w celu zwiększenia cyfrowej odporności Europy.  
 
Przez dwa dni konferencja zaprezentuje przemówienia kluczowych decydentów, angażujące prezentacje, inspirujące dyskusje i praktyczne warsztaty, poruszając najnowsze i najważniejsze tematy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dołącz do nas, aby wspólnie kształtować przyszłość cyberbezpieczeństwa w Europie. 

Prelegenci z poprzednich edycji

Kersti Kaljulaid
President of the Republic of Estonia (2016-2021)

Mykhailo Fedorov
Vice Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine

Mark Boris Andrijanič
Minister of Digital Transformation, Republic of Slovenia (2021-2022)

Janusz Cieszyński
Secretary of State, Government Plenipotentiary for Cybersecurity, Poland

Eglė Markevičiūtė
Vice-Minister of the Economy and Innovation, Lithuania

BG Karol Molenda
National Cyber Security Centre Director – Cyber Commander

Scott Carpenter
Director for Policy and International Engagement, Jigsaw

Royal Hansen
Vice President of Engineering for Privacy, Safety, and Security at Google, CISO Google Cloud

Līga Raita Rozentāle
Senior Director and Team Lead for EU Cybersecurity and Emerging threats, Microsoft

Przemysław Kania
General Director of Cisco in Poland

Jacques Vermeulen
Director Future Cities / NOKIA

Tomasz Zdzikot
President of the Management Board, KGHM Polska Miedź.
Former President of the Management Board, Poczta Polska S.A

Zaangażuj się w CYBERSEC CEE EXPO & FORUM 2024

OMAWIAJ POWSTAJĄCE REGULACJE W OBSZARZE CYBERBEZPIECZESTWA

CYBERSEC FORUM pełni funkcję platformy do kształtowania polityki publicznej, opracowywania systemowych koncepcji oraz tworzenia rozwiązań legislacyjnych skierowanych zarówno do Unii Europejskiej, NATO, jak i ich państw członkowskich. Sektor prywatny może aktywnie uczestniczyć w tym procesie poprzez udział w sesjach roboczych, panelach dyskusyjnych oraz nieformalnych wydarzeniach towarzyszących konferencji.

PRZEKAZUJ WIEDZĘ, KSZTAŁTUJ DEBATĘ

Podziel się swoją unikatową wiedzą z uczestnikami wydarzenia. Przedstaw swoją perspektywę i rozwiązania na scenie CYBERSEC FORUM, które są kluczowe dla rozwoju cyfrowego świata.

BUDUJ SIEĆ KONTAKTÓW

Dołącz do czołowych postaci w dziedzinie cyfryzacji, aby wspólnie budować partnerstwo publiczno-prywatne zarówno na poziomie narodowym jak i międzynarodowym.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Identyfikuj pojawiające się trendy i odkryj potencjalne możliwości biznesowe w różnych sektorach, takich jak sektor rządowy, wojskowy, obronny, a także w obszarach ICT i kluczowych operatorach infrastruktury.

Partnerzy z poprzednich edycji