CISO #Poland @ CYBERSEC CEE EXPO & FORUM 2024

20 czerwca 2024, 14:00 – 16:30 (sala Budapeszt A)

• Powitanie uczestników – dr inż. Andrzej Bartosiewicz, CISO #Poland, CEO
• Europejskie spojrzenie na współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – Joanna
Świątkowska, Luigi Rebuffi, ECSO’s CISO Community

#LEGISLACJA

• Zmiany prawne w Polsce – Łukasz Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji
• Wyzwania branży IT w świetle NIS2 oraz aktualnych zagrożeń –
dr inż. Andrzej Kochan, Ośrodek Certyfikacji Transportu, Politechnika Warszawska
• Praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa oraz wymagań przepisów unijnych
(NIS2,CER,CRA) na przykładzie sektorów, firm infrastruktury krytycznej – debata, prowadzi dr inż. Andrzej Bartosiewicz

#TRANSPORT_UE

• Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym: Wyzwania i strategie na przyszłość – Piotr Combik, Dyrektor Biura Teleinformatyki, Urząd Transportu Kolejowego
• Wpływ europejskiego rozporządzenia CRA na procesy utrzymania w zakresie cyberbezpieczeństwa – odpowiedzialność producentów w Unii Europejskiej –
Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu, NEWAG S.A.
• Cyber-wyzwania dla firm transportowych i logistycznych – NIS2, certyfikacja, cyberzagrożenia – Piotr Józefczyk, Group CISO, Raben

#QUANTUM_COMPUTING & #ARTIFICIAL_INTELLIGENCE

• Technologie kwantowe – cyber zagrożenia i cyber nadzieje – Sebastian Konkol, Anna
Streżyńska, member of IQM Quantum Council
• Jak przepisy prawa widzą cyberbezpieczeństwo AI, głównie w kontekście AI ACT – mec.
Artur Piechocki, AP Law
• AI – Szanse i zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa – Arkadiusz Osypiuk, CISO
#Poland, Chairman CISO #Poland #AI
• Ciemna strona AI: Jak chronić to, czego nie rozumiemy? – Piotr Kluczwajd, CEO & Chief
AI Officer, SOC360

PARTNERZY