NASK

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, w którym działa zespół CERT Polska. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyznaczyła NASK PIB rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego (CSIRT MON, CSIRT ABW, CSIRT NASK).
 

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także Rejestr Domeny .pl, utrzymując ponad 2,5 mln domen na rzecz ponad 1 mln abonentów. Jest również członkiem CENTR – zrzeszenia rejestrów domen krajowych w Europie. Ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN.
 

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla uczniów, nauczycieli, firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ICT oraz bezpieczeństwa w sieci. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet, promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży. Badaniem społecznych aspektów Internetu i nowych technologii zajmuje się Zespół Badań Rynku i Opinii ThinkStat.
 

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), odpowiedzialnym za jej uruchomienie i utrzymanie. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewnia system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. W ramach OSE działa projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa – program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Kursy e-learningowe z m.in. cyberbezpieczeństwa, ICT i sztucznej inteligencji uczniom i nauczycielom oferuje OSE IT-Szkoła. W ramach instytutu funkcjonuje Zespół Dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia, dotyczące nielegalnych treści w internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci.