KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. zalicza się do grona czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. Jest jedną z największych firm o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym.

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez 40 lat. Wydobycie odbywa się w trzech kopalniach: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym hut, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Spółka posiada też kopalnie w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. KGHM jest także jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu. W portfolio produktów znajdują się również metale takie jak molibden, pallad czy nikiel.

KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą.